Функціональні обов’язки

28 січня 2014р

Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури та інформаційної політики України в частині відновлення та збереження національної пам’яті, інформаційної політики та видавничої сфери.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Львівської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Основним завданням департаменту є:

 • Участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
 • Забезпечення ефективної комунікації обласної державної адміністрації з громадськістю та сприяння органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування у налагодженні комунікації з інститутами громадянського суспільства.
 •  Участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах інформації і видавничої справи.
 •  Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.
 • Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті.
 •  Моніторинг та аналіз суспільно-політичних процесів на території області.

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • Організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Готує пропозиції до проєктів обласного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до його компетенції;
 • Розробляє проєкти обласних цільових програм та здійснює підготовку пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм з питань, що належать до його компетенції.
 • Розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інші визначені законом нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті.
 • Вносить пропозиції щодо створення тимчасових і постійних експертних груп із розроблення комплексних програм, концепцій, заходів щодо реалізації державної політики в області.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.
 • Сприяє незалежній діяльності об’єднань громадян, створює належні умови для посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень.
 • Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та інститутів громадянського суспільства, готує пропозиції щодо їх залучення до вирішення соціально-економічних питань області.
 • Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації розгляд вимог учасників цих акцій.
 • Готує пропозиції щодо здійснення заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області.
 • Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації.
 • Організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічні заходи обласної державної адміністрації.
 • Координує та надає методичну підтримку у взаємодії структурних підрозділів обласної державної адміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства.
 • Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічних громадських обговорень.
 • Сприяє та забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації наукових конференцій, семінарів, круглих столів з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також з інших питань.
 • Здійснює організаційно-практичне забезпечення роботи обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення жертв воєн та політичних репресій.
 • Здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо та забезпечує участь керівництва обласної державної адміністрації у цих заходах.
 • Поширює інформацію про діяльність обласної державної адміністрації через засоби масової інформації, сприяє формуванню об’єктивного уявлення громадськості, державних структур, а також зацікавлених у співпраці з обласною державною адміністрацією закордонних партнерів про таку діяльність.
 • Проводить активну інформаційно-аналітичну роботу, що спрямована на роз’яснення громадянам соціально-економічної політики.
 • Взаємодіє з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з метою забезпечення більш широких зв’язків з громадськістю за допомогою засобів масової інформації.
 • Забезпечує через засоби масової інформації відкритість у діяльності органів виконавчої влади.
 • Напрацьовує тематичні напрями роботи із засобами масової інформації, виявляє проблеми, що найбільше турбують громадськість.
 • Надає організаційно-методичну та консультативну допомогу засобам масової інформації.
 • Готує, розміщує та постійно оновлює матеріали для вебсайту обласної державної адміністрації та офіційних сторінок обласної державної адміністрації в соціальних мережах. Забезпечує відповіді для дописувачів вебсторінки обласної державної адміністрації через зворотній зв’язок.
 • Готує власні матеріали для преси, організовує інтерв’ю з фахівцями із актуальних суспільних питань, відповідає на публікації в пресі та матеріали теле- і радіопередач, створює власні програми та телесюжети.
 • Проводить роботу з журналістами: організовує і проводить пресконференції, брифінги; організовує зустрічі з керівництвом та іншими спеціалістами; у межах своєї компетенції готує відповіді на запити редакцій видань, телебачення, радіо, організовує візуальні матеріали.
 • Оновлює інформаційний банк даних, фото- і відеотеки, а також надає ці матеріали засобам масової інформації.
 • Забезпечує участь спікерів від обласної державної адміністрації у пресконференціях, брифінгах, відеочатах, відеоефірах та круглих столах.
 • Забезпечує інформаційний супровід державних реформ на території області.
 • Організовує прес-тури.
 • Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області.
 • Забезпечує оприлюднення нормативно-правових актів обласної державної адміністрації в офіційному друкованому виданні обласної державної адміністрації.
 • Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики та діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації і видавничої справи.
 • Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації.
 • Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції.
 • Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, більш повного задоволення потреби населення в інформаційній і видавничій продукції.
 • Забезпечує розгляд звернень, заяв і скарг громадян, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції.
 • За дорученням голови обласної державної адміністрації надає громадянам роз’яснення щодо змісту прийнятих розпоряджень з питань внутрішньої політики.
 • Вживає разом з іншими органами державної влади заходів щодо розвитку книговидання та книго розповсюдження.
 • Розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції.
 • Готує пропозиції до проєкту обласного бюджету.
 • Готує матеріали до доповідей, промов, виступів, звернень, вітань керівництва обласної державної адміністрації в межах, що належить до його компетенції.
 • Сприяє проведенню соціологічних досліджень, анкетувань, онлайн-опитувань різних верств населення з питань оцінки діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій.
COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook