Каталог послуг, форми та зразки документів

24 січня 2014р

Перелік та умови отримання послуг, що надаються департаментом економічної політики

1.Оформлення та видача ліцензій на імпорт

Ліцензіар: управління промисловості і підприємництва департаменту економічної політики облдержадміністрації (кімн.425, тел. 261-27-13, 261-26-65)

1.Підстава: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.09.2007 № 302 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України».

2. Для   одержання    ліцензії    заявником    -    суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

2.1.Заявка на   одержання   ліцензії   на   імпорт   за формою, що наведена в додатку 1 до наказу.

2.2.Лист-звернення довільної форми щодо  оформлення  ліцензії  з гарантією сплати державного збору за її видачу.

2.3.Копія свідоцтва   про   державну   реєстрацію,   завірена   в установленому законодавством порядку.

2.4.Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього,  завірені в установленому законодавством порядку.

3.Видача   ліцензії   здійснюється   за   умови  подання  до Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України оригіналу документа,  що  підтверджує  сплату  державного  збору  за  видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

 

2.Оформлення та видача разових (індивідуальних) ліцензій у разі застосування спеціальних санкцій
до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованих на території області

Ліцензіар: управління промисловості і підприємництва департаменту економічної політики облдержадміністрації (кімн.425, тел. 261-27-13, 261-26-65)

1. Підстава: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.04.2000 №47 “Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”.

2.  Для одержання ліцензії заявником  -  суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

2.1.Лист-звернення щодо оформлення  ліцензії  в  довільній формі,   підписаний   керівником   суб'єкта   зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку.

2.2.Заявка на ліцензію за формою, що наведена в додатку 1 до наказу.

2.3.Копії  контракту,  специфікацій,  додатків   та   інших документів,  які  є  невід'ємними  частинами  контракту,  завірені керівником підприємства.

2.4.Копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію,  завірена керівником підприємства.

2.5.Сертифікат  про  походження  товару  або  експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТ ЗЕД (подаються тільки  для  одержання  ліцензії  на  експорт товарів). Зазначені документи  видаються  Торгово-промисловою   палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

2.6.Копія  платіжного  доручення  (подається при отриманні оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за видачу  ліцензії  в  розмірі,  установленому  Кабінетом  Міністрів України.

2.7.Суб'єкт   має   право   надати   також   документи  та інформацію,  які засвідчують ужиття ним  практичних  заходів  щодо припинення    правопорушення.   Такі   документи   та   інформація враховується при видачі ліцензії.

2.8.Суб'єкт   зовнішньоекономічної  діяльності  має  право надавати  висновок  експертної   організації   про   відповідність контрактної  ціни  рівню  цін кон'юнктури ринку на товари (роботи, послуги),  що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною зовнішньоекономічною операцією. 

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook