Нормативно-правова діяльність департаменту

24 січня 2014р

ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

 2. Закон України від 15.02.2020 № 1082-IX “Про Державний бюджет України на 2021 рік
 3. Закон України  від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами) „Про оплату праці”

 4. Постанова КМУ від 11.08.1995 (зі змінами)  №647 „Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських”

 5. Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 (зі змінами) „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

 6. Постанова КМУ від 30.08.2002  № 1298 (зі змінами) „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

 7. Постанова КМУ від 17.03.2011 №255 „Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів”

 8. Наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”

 9. Наказ Мінфіну від 23.08.2012 № 938  (зі змінами) “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”

 10. Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 (зі змінами) "Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет"

 11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  “Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання” 

 12. Наказ Мінфіну від 17.07.2015 № 648 (зі змінами) “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

 13. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 № 11 (зі змінами) “Про бюджетну класифікацію” в частині кодів класифікації доходів

 14. Наказу Мінфіну від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ”

 15. Наказ Мінфіну від 12.03.2012 №333 (зі змінами) „Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації  видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

 16. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні
 17. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" 

 

ДОХОДИ

 1. Податковий Кодекс України (із змінами і доповненнями) від 2 грудня 2010 року №2756 – VI
 2. Наказ Міністерства фінансів України від 14 01.2011 № 11 Класифікація доходів бюджету
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 „Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” (із змінами)
 4. Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств”  від 10 липня 2018 року №2497-VIII
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 06 07.2018 № 602 „Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування платою за землю”
 6. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про адміністративні послуги”

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 року № 13 „Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” 

 8. Закон України №1774-VIII від 06.12.2016 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 9. Закон України від 02.03.2015 №222-VIII  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 1. Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”
 2. Закон від 06.04.2011 № 2002-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я” (щодо автономізації медичних закладів вступив у дію 6 листопада 2017 року)

 3. Закон № 2206-VIII від 14.11.2017 р. про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

 4. Постанова КМУ від 19.08.2015  № 618 (зі змінами)  „Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”

 5. Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р „Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”

 6. Наказ Міністерства праці та соцполітики України, міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 (зі змінами)   „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення”

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 1. Закон України 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами) „Про фізичну культуру і спорт ”
 2. Постанова КМУ від 01.03.2017  № 115  (зі змінами)  „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”

 3. Постанова КМУ від 18.08.2013 № 689 (зі змінами) „Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня”

 4. Наказ Мінмолоді та спорту від 09.02.2018 №617 „Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників”

СОЦЗАХИСТ

 1. Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ (зі змінами) „Про охорону дитинства”
 2. Закон України від 17.04.1991 №962-ХII (зі змінами) „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”

 3. Закон України  від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами) „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту”

 4. Закон України від 19.06.2003 № 966-IV(зі змінами) „Про соціальні послуги”

 5. Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII (зі змінами) „Про державну допомогу сім”ям з дітьми”

 6. Закон України від 16.11.2000 № 2109-III (зі змінами)  „Про державну соціальну допомогу особам  з інвалідністю з дитинства  та  дітям з інвалідністю”

 7. Закон України від 28.02.1991 № 796-XII (зі змінами) „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 8. Закон України від 04.09.2008 № 375-VI  (зі змінами) „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

 9. . Постанова КМУ від 23.11.2016 № 854 „Про питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 10. Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192 (зі змінами)  „Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”

 11. Постанова КМУ від 15.11.2017 № 877 (зі змінами) „Про затвердження Порядку та умов надання у  2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа”

 12. Постанова КМУ від 20.06.2018   № 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

 13. Постанова КМУ від 01.08.2013 №573 (зі змінами)  „Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”

 14. Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 „Про затвердження Положення про  дитячий будинок сімейного типу”

 15. Постанова КМУ від 31.01.2007 № 81 (зі змінами) „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”

КУЛЬТУРА

 1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI  (зі змінами) „Про культуру”

 2. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР (зі змінами) „Про музеї та музейну справу”  

 3. Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV  (зі змінами) „Про театри та театральну справу”

 4. Закон України  від 27.01.1995 № 32/95-ВР (зі змінами) „Про бібліотеки та бібліотечну справу”  

 5. Постанова КМУ від 14.07.2006 № 980 „Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної  допомоги для вирішення соціально-побутових питань  професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності” 

 6. Постанова КМУ від 22.01.2005  № 84 (зі змінами) „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”

 7. .Постанова КМУ від 22.01.2005  № 82 (зі змінами) „Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу”

 8. Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 „Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань”

 9. Постанова КМУ від 30.09.2009  № 1073 (зі змінами)  „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”

 10. . Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 „Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”

 11. Наказ Міністерства культури від 01.08.2012 № 823 „Про затвердження примірних штатних розписів державних та комунальних музеїв, заповідників та закладів музейного типу”

 12. Наказ Міністерства культури і туризму  від 18.10.2005  № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”

ОСВІТА

1 .Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. „Про освіту”

2 .Закон України  від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами)  „Про загальну середню освіту” 

3 .Закон України від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами) „Про дошкільну освіту”

4 .Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР (зі змінами) „Про професійно-технічну освіту”

Порядок використання бюджетних коштів в освіті:

5 .Постанова КМУ від 14.01.2015  № 6 (зі змінами)„Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”

6 .Постанова КМУ від 14.04.1997  № 346 (зі змінами)  „Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам”

7.Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та    матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”.

8 .Постанова КМУ від 22.11.2004  № 1591(зі змінами)„Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

*9.Постанова КМУ від 21.02.2018 № 88  „Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році”

10.Постанова КМУ від 19.06.2002 № 856 (зі змінами та доповненнями)   „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”

*11.Постанова КМУ від 04.04.2018 № 237  „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа”

12.Постанова КМУ від 26.08.2002  №1243 (зі змінами) „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

13.Постанова КМУ від 15.08.11 № 872 (зі змінами) „Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

14.Постанова КМУ від 11.04.2018 №266 „Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році".

15.Наказ міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 (зі змінами) „Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”

16. Розпорядження КМУ від 09.08.2017р. № 526-р Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 1.   Постанова КМУ від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”
 2.   Постанова КМУ від 18.01.2015 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”
 3.   Постанова КМУ від 12.03.2005 № 179 Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”
 4.  Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

 

 

 

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook