Промисловість

13 січня 2014р

Галузева структура реалізованої промислової продукції
Питома вага, %
Промисловість
100
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
4,8
Переробна промисловість
72,5
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
31,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
3,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
8,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
0,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3,1
Виробництво основних фармацев-тичних продуктів і фармацевтич-них препаратів
1,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
8,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
3,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
7,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
21,9
Забір, очищення та постачання води
0,8
*дані за І півріччя 2014 року
COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook