Організація роботи із зверненнями громадян

14 січня 2014р

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

в обласній державній адміністрації на період встановлення карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

 1. Тимчасовий порядок організації та проведення особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації на період встановлення карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, (далі – Порядок) визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації на період встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Організація і проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 6 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з урахуванням підпунктів 2, 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17.02.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України                  від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) (далі – Постанова-1236).
 3.  Особистий прийом громадян голова обласної державної адміністрації та заступники голови обласної державної адміністрації здійснюють особисто.
 4. Особистий прийом громадян здійснюється в приміщенні приймальні обласної державної адміністрації за встановленим графіком, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 5. Особистий прийом громадян розпочинається з 14 години і триває до повного завершення прийому, але не пізніше 18 години.
 6. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.
 7. Голова обласної державної адміністрації та заступники голови обласної державної адміністрації здійснюють прийом громадян за попереднім записом у секторі звернень громадян адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації (далі – сектор звернень громадян).
 8. Запис на прийом проводиться лише після звернення громадян з приводу порушеного ними питання до органів влади нижчого рівня або до відповідального структурного підрозділу обласної державної адміністрації.
  1. 1 Для запису на особистий прийом до керівництва обласної державної адміністрації громадянам необхідно подати письмове звернення, оформлене відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», з проханням про запис на особистий прийом. Громадяни долучають до звернення документи (інші матеріали), які містять обґрунтування заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), а також інформацію про посадових осіб чи органів державної влади, до яких попередньо звертались, та рішення, які були прийняті.
  2. 2 У разі звернення громадян щодо повторного особистого прийому в обласній державній адміністрації вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що їх викликали, громадянам надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.
  3. 3 Попередній запис у телефонному режимі на особистий прийом не проводиться.
 9. Список громадян, записаних на особистий прийом, із зазначенням їх місця проживання і короткої суті звернення подається патронатній службі апарату обласної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які запрошуються до участі в особистому прийомі, не пізніше ніж за один день до проведення прийому.
 10. Забороняється перебування громадян в адміністративній будівлі обласної державної адміністрації по вул. Винниченка, 16, 18 без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, відповідно до підпункту 1 пункту 2 Постанови-1236.
 11. Підставою для входу та перебування громадян у будівлі обласної державної адміністрації є попередній запис на особистий прийом, документи що посвідчують особу, а також наявність сертифіката про вакцинацію або довідки із негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до початку особистого прийому.
 12. Прийом громадян без додержання вимог, визначених у пунктах 10, 11 Порядку, не здійснюється.
 13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.
 14. Кількість осіб, які беруть участь в особистому прийомі та можуть одночасно знаходитись у приміщенні, визначається відповідно до вимог законодавства та зони карантину. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
 15. Звернення громадян на особистому прийомі реєструється в журналі відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 16. Керівництво обласної державної адміністрації за результатами особистого прийому громадян приймає рішення безпосередньо, а за неможливості – надсилає для вирішення керівникам органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій та відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
 17. Сектор звернень громадян здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі. У разі потреби узагальнена інформація подається керівництву обласної державної адміністрації та до органів державної влади вищого рівня.

 

 

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян
в обласній державній адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян в обласній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Звернення, зареєстровані у відділі роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, попередньо розглядаються спеціалістами відділу та передаються на доповідь керівництву облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації.

3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням. Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень облдержадміністрації, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.

4. Керівники облдержадміністрації у триденний термін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну несуть помічники голови, першого заступника та заступників голови.

5. Відділ по роботі із зверненнями громадян облдержадміністрації скеровує звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва облдержадміністрації. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

6. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь за підписом безпосереднього виконавця.

7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

8. Відповідно до статті 12 Закону України “Про звернення громадян” його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно – процесуальним та трудовим законодавством.

9. Звернення громадян, що потребують подання інформації про результати розгляду в Секретаріат Президента України, Апарат Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади беруться на контроль відділом роботи із зверненнями громадян . Інформація Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується лише за підписом голови обласної державної адміністрації. Інформація Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом першого заступника, заступників голови та керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

10. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

11. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України “Про звернення громадян”, здійснює відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

12. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюції “До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

13. Відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян та готує відповідні довідки для інформування керівництва облдержадміністрації.

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook