Стратегію розвитку освіти Львівщини планують винести на громадське обговорення

28 жовтня 2020р, Новини. Департамент освіти і науки, Прес-служба ОДА

Колегія департаменту освіти і науки ЛОДА вирішила винести на громадське обговорення Стратегію розвитку освіти Львівщини. Необхідність Стратегії зумовлена потребою зростання ролі освіти як рушія економічного зростання та підвищення якості людського капіталу.

Стратегія розрахована на 7 років (до 2027 року) та відповідає циклу стратегування регіонального розвитку. Місія Стратегії – розвиток потенціалу громадян Львівщини як визначальної передумови сталого соціально-економічного розвитку регіону та посилення його позицій як освітнього хабу.

«Стратегія розвитку освіти важлива, аби у нас було глобальне бачення тих процесів, які відбуваються. Серйозну увагу треба приділити змісту навчання і перепідготовці педагогів, від яких залежить головне – якість освіти» – наголосив директор департаменту освіти і науки Олег Паска.

«Стратегія має надійне законодавче підґрунтя і враховує новітні концепції розвитку освіти, зокрема концептуальні основи розвитку загальної середньої освіти «Нова українська школа». Ми не дублювали все, що там прописано, а вдосконалювали і розвивали далі всі ці концепції, аби їх можна було реалізувати в регіонах. Під час створення Стратегії використовувався також масив статистичних матеріалів департаменту освіти і науки Львівської ОДА, Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області та Інституту освітньої аналітики МОН України», -  зауважила заступниця директора Інституту регіональних досліджень Ірина Сторонянська.

У Стратегії виділено чотири основні цілі:

• ОСВІТА – ОСЕРЕДЯ КУЛЬТУРИ.
Освітній процес, перш за все, виховний і забезпечує формування культури особистості, впливаючи на саморозуміння та самовизначення впродовж усього життя. В такому випадку освіта має скеровуватися на всебічний розвиток особистості та її талантів, моральних якостей та свідомого суспільного вибору.
Основними векторами розвитку освіти повинні стати: якість, справедливість, доступність, всебічне охоплення та заохочення.

• ОСВІТА – ПРЕСТИЖНЕ МІСЦЕ ПРАЦІ.
Важливо змінити ставлення суспільства і держави до освіти, повернувши повагу і престиж освітніх професій. Освіта повинна мати сучасну матеріально-технічну базу, інноваційні технології навчання та висококваліфіковані кадри. Система цілей і завдань включає забезпечення ефективного управління освітою через децентралізацію управлінської вертикалі, узгодження освітньої інфраструктури з потребами в освітніх послугах, забезпечення професійного розвитку педагогів.

• ОСВІТА – РУШІЙ ЕКОНОМІКИ.
Сфера освіти на Львівщині завжди займала значну частину валового регіонального продукту, але впродовж останніх років почала втрачати потенціал. З 2012 року її частка у ВРП регіону зменшилась з 8,4 до 6,9%. Водночас розбудова економіки регіону вимагає створення високоефективної системи освіти, яка б відповідала потребам економіки та населення.
В Стратегії передбачено підготовку конкурентоспроможних працівників з перспективою кар’єрного зростання впродовж життя, формування регіонального замовлення на робітничі кадри, посилення взаємодії освіти, бізнесу, науки, переосмислення ролі професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

• ЛЬВІВЩИНА – ОСВІТНІЙ ХАБ.
Львівська область традиційно була освітнім центром Західного регіону України та одним з провідних освітньо-наукових центрів України. Через це доцільно використати модель хабу як організаційного підґрунтя розвитку освітньої сфери в регіоні: осучаснення освітнього потенціалу закладів освіти, розвиток зв’язків між закладами освіти та бізнесом, налагодження партнерських відносин між українськими та європейськими закладами освіти, формування центрів креативного розвитку учнів та молоді.

«Освітяни мають розуміти головне призначення Стратегії. За її допомогою ми бачимо, які зміни необхідні й важливі та можемо долати перешкоди на шляху їх реалізації. Найбільша перевага представленої на колегії Стратегії в тому, що освіта тут показана у її взаємовідносинах і взаємозалежностях з іншими секторами суспільного і економічного життя. Ще одна особливість проєкту в тому, що першою стратегічною ціллю освіта визначена як осердя культури, бо людина набуває своїх соціальних характеристик і духовності, переймаючи культурні набутки, досвід від інших людей. Важливо, щоб над головними завданнями Стратегії почали думати і шукати варіанти для вирішення проблем» – зауважив заступник директора департаменту освіти і науки Роман Пастушенко.

Відповідно до рішення колегії, проєкт Стратегії розвитку Львівщини буде оприлюднено на сайті департаменту освіти і науки ЛОДА.

Громадське обговорення триватиме до 10 листопада 2020 року. За результатами обговорення в проєкт внесуть відповідні зміни, а до 20 листопада доопрацьований документ буде подано на розгляд сесії Львівської обласної ради.

Ключові слова:

освітастратегія

Global Options

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook