До уваги ОТГ: рекомендації щодо першочергових кроків до екологічного планування на рівні громади

24 грудня 2020р, Новини. Департамент екології та природних ресурсів, Прес-служба ОДА

Одним з основних завдань об’єднаних територіальних громад є забезпечення  реалізації екологічної політики України та екологічних прав громадян.

Департамент екології та природних ресурсів надає рекомендації новоутвореним органам місцевого управління щодо впровадження дієвих механізмів екологічної політики та системи екологічного планування, а також проектного менеджменту у сфері екології, що стане основою для прийняття вчасних, дієвих та якісних рішень в питанні охорони довкілля.

Насамперед, необхідно розробити програму охорони навколишнього природного середовища об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, яка повинна бути затверджена сесією відповідної ради.

Екологічні програми є головною підставою для виділення коштів з фондів охорони навколишнього природного середовища різних рівнів чи залучення інших джерел фінансування. Під час розробки місцевих програм ОНПС слід керуватись «Порядком розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання», затвердженому розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 15.10.2012 №700/0/5-12.

На проведення природоохоронних заходів органи місцевого самоврядування можуть залучати кошти:

  • фонду охорони навколишнього природного середовища;
  • державного бюджету;
  • бюджету розвитку;
  • міжнародної технічної допомоги;
  • кошти, отримані від оренди водних об’єктів, які розташовані в межах населених пунктів громад;
  •  інші джерела.

Разом з тим, з метою реалізації на місцевому рівні державної екологічної політики, громади повинні взаємодіяти в межах своєї компетенції з підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, атмосферного повітря, поводження з відходами,  розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання.

 Інформуємо, що відповідно до  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» органи місцевого самоврядування є суб’єктами оцінки впливу на довкілля при провадженні планованої діяльності, під якою розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Наголошуємо, що провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження забороняється.

Також об’єднані територіальні громади є суб’єктами стратегічної екологічної оцінки, яка регламентується Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення та поширюється на документи планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

На території усіх ОТГ області розташовані та функціонують заповідні об’єкти. Наголошуємо, що законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання, а землевласники та землекористувачі відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», зобов’язані забезпечувати режим їх охорони і збереження.

Водночас, на виконання ст.7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», з метою забезпечення цілісності унікальних природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду області та унеможливлення їх нецільового використання, першочерговим для ОТГ є передбачити при формуванні місцевих бюджетів на 2021 рік виділення коштів на розробку відповідної землевпорядної документації з винесення в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах громади.

Також однією з головних екологічних проблем громад області є незадовільний  технічний стан та застаріле обладнання очисних споруд та каналізаційних мереж. Відтак  очисні споруди на території області потребують реконструкції у  26 населених пунктах, а будівництва – у 8 населених пунктах. Крім цього, централізованим водовідведенням у містах охоплено 77,7 % населення, у селищах міського типу – 27,8 %, а у сільських населених пунктах лише 1,1 %. Відповідно першочерговим завданням громад області є здійснення заходів щодо зменшення забруднення водних об’єктів шляхом виділення коштів для проведення будівництва/реконструкції очисних споруд та будівництва каналізаційних мереж на їх території.

Окрім того, на території ОТГ області розташовано близько 800 вільних водних об’єктів в межах населених пунктів. З метою надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвитку рибництва та створення нових робочих місць громадам необхідно налагодити роботу щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди водних об’єктів, розташованих в межах населених пунктів на території ОТГ.

Реалізація згаданих та інших задач, повноважень у сфері екології, оперативного реагування на виклики вимагає належної координації та контролю. З цією метою, у штат об’єднаної територіальної громади доцільно увести  посаду працівника у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

Global Options

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook