Затверджено Програму сприяння інноваційному розвитку Львівщини

16 березня 2021р, Новини. Департамент економічної політики

Сьогодні обласні депутати затвердили Програму сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки. Вона спрямована на реалізацію  стратегічної цілі «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації» Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.

Зокрема, Програма орієнтована на стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю. Її завданнями є сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю; розвиток біоекономіки; підтримка креативних індустрій. Також документ спрямований на науково-технологічний розвиток - розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків; підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді; сприяння трансферу передових технологій у виробничий та науково-освітній процес.

Актуальність програми обумовлена тим, що конкурентоспроможна економіка потребує розвинутої інноваційної інфраструктури - технопарків, бізнес-інкубаторів, технологічних лабораторій -  на регіональному рівні.

«Економіка потребує також активного використання наявної науково-технічної бази, а також посилення зв'язку між науковими дослідженнями та їх впровадженням у виробництво, - зазначив Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики ЛОДА. - Незважаючи на те, що Львівщина характеризується потужним науковим потенціалом, високим рівнем освіченості населення та розвинутою науково-освітньою інфраструктурою, рівень інтегрованості науки, освіти та реального сектору економіки залишається недостатнім».

Програмою пропонується започаткування співфінансування на взаємовигідній основі бізнесом, обласною владою, науково-дослідними установами та університетами прикладних наукових досліджень. При цьому інноваційні проєкти відбиратимуть на конкурсних засадах самі ж  представники бізнесу та науки.

Такий підхід має стимулювати розробленню інновацій, створенню інноваційної платформи для співпраці та налагодження взаємовигідних економічних відносин між суб’єктами підприємництва та вищими навчальними закладами і науковими установами, стимулювання інвестицій у модернізацію та технічне переоснащення промисловості, створення нових високотехнологічних підприємств.

На виконання зазначеної мети у 2021 році пропонується фінансування завдань:

- сприяння науково-технологічним та інноваційним дослідженням шляхом придбання лабораторного та експериментального обладнання, програмного забезпечення, іншого обладнання (предметів) довгострокового користування та інші видатки капітального характеру для ЗВО (наукових установ);

- співфінансування впровадження інноваційних проєктів та розробок для регіонального розвитку шляхом забезпечення інвестиційної підтримки (супроводу) впровадження підприємствами Львівщини нових інноваційних видів продукції, нових видів техніки, технологічних і ресурсозберігаючих процесів.

Як зазначив директор департаменту економічної політики Степан Куйбіда, затвердження відповідної програми на обласному рівні позитивно сприйнялося як науковим середовищем, так і представниками бізнесу.

«Ми розуміємо, що Програма є пілотною, у зв’язку з чим коштів на її реалізацію цьогоріч передбачено лише 5 млн грн. Водночас якщо запропоновані механізми запрацюють та принесуть результат економіці, Програму буде доповнено новими завданнями та збільшено фінансовий ресурс на її реалізацію» - додав директор департаменту економічної політики.

 

 

Ключові слова:

економіка

Global Options

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook